Over dans en Balletstudio Belinda

Door middel van ballet- en dansonderwijs wordt aan jongeren in de leeftijd vanaf 3 jaar, via een pedagogisch uitgewerkte aanpak gevoel voor houding, beweging, coördinatie en ritme bijgebracht.
In de lessen krijgen de leerlingen op een spontane wijze gevoel en waardering voor muziek. Daarbij krijgt ook opbouw, structuur en ritme van muziek de aandacht.

Het balletonderwijs is gericht op het beleven, ervaren en uitbeelden van muzikale emoties in beweging en dans.

Een aanzienlijk deel van de les wordt gericht op spier- en gewrichts-oefening, conditie en lenigheid. Bij de jongste leerlingen heeft dit een meer speels en spontaan karakter, bij de oudere leeftijdsgroepen wordt dit element steeds meer gerichte lichaamstraining.

Dit vergt een professionele deskundigheid van de docenten om een verantwoorde ontwikkeling te garanderen en blessures te voorkomen. Wij hebben hiertoe een leerplan ontwikkeld voor alle leeftijden. Dit leerplan wordt telkens aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld. Van de leerlingen vraagt dit een goede lichamelijke conditie. Onze docenten volgen ook regelmatig cursussen op aanvulling van hun HBO dansopleiding en zijn vaak ook nog als uitvoerend artiest werkzaam.

Ballet- en dansonderwijs blijkt een belangrijke stimulans voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. Het draagt bij aan een groei van het zelfvertrouwen. Het blijkt een zinvolle aanvulling op het reguliere basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Ook voor volwassen beoefenaars van ballet en moderne dans geldt dat deze vorm van vrijetijdsbesteding een steeds populairdere mix is van lichaamsbeweging, sociale ontmoeting en cultuur.

 Tarieven en roosters

 Meer Informatie en inschrijven

 Algemeen