Huishoudelijk reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  Balletstudio Belinda

 1. Door uitprinten en ondertekening van het inschrijfformulier van Balletstudio Belinda, verplichten leerlingen en hun ouders zich te houden aan deze huisregels, zie ook de website.
 2. Een proefles is altijd kosteloos. Inschrijven is voor onbepaalde tijd. Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk én per e-mail  geschieden, met inachtneming van een maand opzegtermijn per de eerste van de op volgende maand en is alleen geldig met een bevestiging van de administratie van de Balletstudio.
 3. Het lesgeld is gebaseerd op 4 betaaltermijnen te weten: van augustus t/m oktober, november t/m januari, februari t/m april, mei t/m juli per 1e van de maand. Tijdens de vakanties wordt dan ook gewoon doorbetaald. De tarieven vindt u op de website. Bij het volgen van 3 lessen ontvangt u een korting van 20 % op de goedkoopste les.
 4. Bij verhindering van een docent door ziekte zorgen wij altijd voor vervanging van de docent echter het is zeer moeilijk om goede vervanging op korte termijn te vinden. Indien wij geen vervanging vinden kunnen de lessen afgemeld worden tot  maximaal 3 keer per seizoen. Wij restitueren dan geen lesgeld.
 5. Restitutie van reeds betaald lesgeld is niet mogelijk.
 6. Bij te late betaling van het lesgeld worden er bij versturen van een 2e herinnering € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
  In de week na de niet betaalde derde herinnering weigeren wij de leerling in de lessen tenzij het verschuldigde bedrag alsnog voldaan wordt.
 7. Zonder toestemming van de docent wordt er tijdens de lessen buiten de leerlingen niemand tot de les toegelaten.
 8. Het verdient aanbeveling de docent op de hoogte te stellen van eventuele lichamelijke beperkingen.
 9. Naam- en adreswijzigingen of moeten altijd schriftelijk of per email worden doorgegeven. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier op de website.
 10. Verzuim van de leerlingen gaarne bijtijds telefonisch of per e-mail melden. Het niet volgen van lessen betekent niet dat u van de betalingsverplichting ontheven bent. U blijft het volledige lesgeld verschuldigd.
 11. Kauwgom en snoepen tijdens de lessen is niet toegestaan.
 12. Kleed-, toilet en verblijfsruimten dienen schoon achter gelaten te worden
 13. Tijdens de lessen moeten de leerlingen zich houden aan de kledingvoorschriften vermeld op de website. Tijdens voorstellingen gebruiken we vaak dit kledingvoorschrift als basis voor het kostuum. Haren zijn opgestoken (klassiek, adv) en in staart bij andere dansvormen.De balletzaal mag niet worden betreden met straatschoenen.
  In verband met vergeten of verliezen wordt u dringend geadviseerd de kleding van een naam te voorzien.
 14. Het volgen van spitzenles is alleen mogelijk in combinatie met 2 klassieke lessen voor gevorderden, met goedkeuring van de docent en na overlegging van een schriftelijke medische goedkeuring van fysiotherapeut.
 15. Vakanties en vrije dagen lopen parallel met de schoolvakanties van het openbaar basisonderwijs in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het vakantie rooster vindt u terug op de website.
 16. De balletstudio is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of schade/verlies aan kleding en goederen.