Alle kinderen doen mee

Op deze pagina vindt je meer informatie over het Jeugdcultuurfonds "Alle kinderen doen mee!".Alle kinderen doen mee
 


Wat wil het Jeugdcultuurfonds?

Kunst is goed om te doen, voor alle mensen en voor kinderen in het bijzonder.

Het Jeugdcultuurfonds wil financiële drempels weghalen om kinderen in achterstandsposities de kans te geven om mee te doen door middel van actieve kunstbeoefening. Het Jeugdcultuurfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen die in armoede opgroeien. Bovendien draagt het Jeugdcultuurfonds daarmee bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.


Om in aanmerking te komen voor een bijdrage van het jeugdcultuurfonds moet een gezin aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn te vinden op de pagina van het Jeugdcultuurfonds en in de folder.

Kort samengevat zijn de voorwaarden:

  1. De hoogte van het gezinsinkomen
  2. De bijdrage geldt tot 18 jaar
  3. Je moet wonen in de gemeente Pijnacker-Nootdorp
  4. Sport of cultuur activiteit (niet beiden)
  5. De aanvraag moet worden gedaan door een intermediair.

Wil een kind in aanmerking komen voor een bijdragen, moet dit via een van de intermediairs worden aangevraagd. De intermediair verzorgd het verdere verloop van de aanvraag.