Ambitiepakket Modern/ pre-louder

Als leerlingen meer dan gemiddeld gemotiveerd zijn voor ballet en dans in het algemeen, willen deze leerlingen heel graag meer lessen volgen per week. Door hun motivatie en passie willen zij vaak verder met dans. 

Wij geven deze leerlingen de kans hun talent op deze manier verder te ontplooien. Vaak is de ambitie van deze leerlingen om van hun grote hobby hun vak te maken.

Binnen onze school komen we ook regelmatig jong talent tegen. Met ons ambitiepakket bieden we deze jonge talenten speciale begeleiding aan en zullen deze leerlingen meerdere dansdisciplines in de week volgen.

Dit is de extra verfijning op onze al bestaande selectieklas.

Ambitiepakket modern/ pre-louder:

In navolging van het ambitiepakket klassiek ballet bestaat er sinds 2011 een ambitiepakket modern/ pre-louder. Hiervan bestaan er 2 pakketten: 1) dansgroep Pre-Louder dit pakket bestaat uit een 1,5 uur technische moderne dans les en een 1 uur klassiek ballet (verplicht) en 1 les naar keuze (wij gaan uit van streetdance maar kan ook een andere dansvorm zijn). Met deze groep doen we mee aan wedstrijden. Het extra doel hiervan is het voorbereiden van de kinderen/jong volwassenen op het formeren van de amateur dansgroep LOUDER die voor voorstellingen en andere activiteiten een eigen repertoire opbouwen. Pakket 2) modern. Is hetzelfde als pakket 1, met dit verschil dat deze groep niet mee doet aan wedstrijden. Dit pakket bestaat uit 1 uur modern dansen en 1,5 uur klassiek en 1 les naar keuze.

Ook zullen wij proberen extra lessen/workshops aan te bieden in korte of langere periodes of in vakanties zoals jazz, streetdance, show en klassiek om onze leerlingen beter de kans te geven zich ook in andere dansvormen thuis te gaan voelen. Het aanmelden voor dit lessenpakket en de begeleiding onder de naam Ambitiepakket kan uitsluitend in overleg met de ouders en de docent gedaan worden.